Postanowienia ogólne, regulamin sklepu internetowego Skydecor

Regulamin sklepu internetowego Skydecor określa przede wszystkim, ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Skydecor Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Zwanym dalej: „Skydecor” z wykorzystaniem sklepu internetowego www.skydecor.pl (zwanego dalej: sklepem internetowym Skydecor). Zatem, określa on zasady i warunki świadczenia przez sklep internetowy Skydecor, usług sprzedażowych drogą elektroniczną.

Zasady sklepu internetowego

1.1. Otóż, administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest “Skydecor” Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu, ul. Pniewska 46B, 60-446 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu. Numer 0000578056,  NIP 7792434774, REGON: 362596676, adres e-mai: info@skydecor.pl, numer telefonu: +48604326020, zwany dalej „Administratorem”.

1.2 Należy zaznaczyć iż, użytkownikami serwisu są jego klienci, to jest: osoby i podmioty gospodarcze miedzy innymi korzystające z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu oraz określonych w regulaminie sklepu internetowego Skydecor.

1.3 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w zakresie wymaganym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem serwisu lub dokonania rejestracji. Otóż, każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, ma prawo do ich wglądu, aktualizacji i ich poprawiania.

1.4. Administrator zbiera dane klientów takie jak: imię i nazwisko, adres email, telefon, adres dostawy obejmuje: ulicę, numer, kod pocztowy, miejscowość, adres email oraz kraj.

Definicje

2.1. dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.2. klient – to osoba fizyczna lub prawna na rzecz której może być zawarta Umowa Sprzedaży drogą elektroniczną zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.3. produkty – towar oferowany i dostępny w sklepie internetowym SKYDECOR, rzeczy ruchome będące przedmiotem Umów Sprzedaży.

2.4. sklep internetowy – domena pod którą SKYDECOR prowadzi sprzedaż produktów drogą elektroniczną www.skydecor.pl

2.5. umowa kupna-sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy klientem a SKYDECOR drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.6. sprzedawca Skydecor – działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Skydecor Sp. z o.o., adres do korespondencji : ul. Pniewska46B, 60-446 Poznań , NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) 7792434774, REGON (statystyczny numer rejestracji podmiotu gospodarczego) 362596676, adres poczty elektronicznej info@skydecor.pl , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000578056. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości możesz odszukać nasze dane. https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wyszukiwarka-krs1

2.7. zamówienie- formularz zamówienia– oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy kupna produktu w sklepie internetowym Skydecor.

2.8. dostawa – dostarczenie klientowi sklepu Skydecor określonego w zamówieniu i opłaconego produktu lub produktów przede wszystkim, za pośrednictwem wybranej opcji dostawy.

2.9. adres dostawy – wskazany w formularzu przez klienta, adres dostawy.

2.10. regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego Skydecor.

Wstęp

3.1. Sklep Skydecor Sp. z o.o. posiada wszelkie prawa autorskie i majątkowe do sklepu Skydecor, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, logotypu, domeny internetowej oraz strony internetowej sklepu.

3.2. Dlatego też, Skydecor Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej
sklepu Skydecor reklam dotyczących oferowanych produktów i usług osób trzecich.

3.3. Klient sklepu Skydecor obowiązany jest do korzystania z jego usług, w sposób zgodny
z prawem, jego regulaminem i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych, praw autorskich oraz własności intelektualnej spółki oraz osób trzecich. Obowiązany innymi słowy, do wprowadzania danych osobowych zgodnych z ich stanem faktycznym. Klienta sklepu obowiązuje również zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.4. Sklep Skydecor oraz jego strony nie mogą być wykorzystywane do przesyłania spamu.

3.5. Klient ma prawo do korzystania ze stron sklepu Skydecor, wyłącznie na własny użytek.

3.6. Skydecor Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego Skydecor było możliwe dla Klientów z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

Rejestracja sklep internetowy Skydecor

4.1. W celu utworzenia konta i dokonania zakupów klient zobowiązany jest do rejestracji bez opłaty, wypełnić wszystkie pola formularza. Informacje bowiem, powinny dotyczyć klienta i być zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

4.2. Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu sklepu internetowego Skydecor.

4.3.Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu.

4.4. Przesłanie wypełnionego formularza jest jednocześnie upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych Klienta, zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu zrealizowania zakupu oraz wysłania potwierdzeń oraz innych usług oferowanych przez SKYDECOR Sp. z o.o.

4.5.Klient zatem, ma prawo do administrowania swoich danych osobowych podanych w formularzu.

Zamówienia, płatności i realizacja sklep internetowy Skydecor

5.1. Wszystkie ceny umieszczone na stronie sklepu Skydecor są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT) przy danym produkcie.

5.2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy na terenie Polski.

5.3. Wszystkie ceny produktów podane są w PLN.

5.4. Ostateczna i całkowita wartość zamówienia klienta wiążąca strony przez zakup towaru umieszczonego w sklepie internetowym Skydecor podana jest bowiem, w Koszyku. Dostawa następuje przez Kuriera DPD.

Formy płatności

6.1. Przelewy bankowe obsługiwane przez zewnętrzny system płatności PayU SA
z siedzibą w Poznaniu. Skydecor przede wszystkim, rozpoczyna realizację zamówienia poprzez przesłanie klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia po otrzymaniu z systemu PayU potwierdzenia dokonania płatności przez klienta.

6.2. Przelew bankowy na rachunek bankowy Skydecor.  BGZ BNP (IBAN PPABPLPK) KONTO NR 49 1600 1404 1841 7766 4000 0001. Skydecor rozpoczyna realizację zamówienia poprzez przesłanie klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia otóż, po otrzymaniu środków na rachunek bankowy następuje wysyłka zamówionego towaru. To znaczy, iż środki muszą zostać najpierw zaksięgowane na koncie Skydecor aby nastąpiła realizacja zamówienia.

6.3. Gotówka za pobraniem. Sklep internetowy Skydecor rozpoczyna realizację zamówienia poprzez przesłanie klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia i wysyłkę towaru. Toteż, klient opłaca przesyłkę w momencie jej dostarczenia, kurierowi. Dodatkowy koszt przy tej opcji dostawy to 18 zł (nie dotyczy produktów marki  Verner Panton oraz dywanów).

6.4. Klient nie może łączyć kilku form płatności przy jednym zamówieniu, dlatego ważne jest wybranie jednej metody. Jeśli z jakiejś technicznej przyczyny (błąd systemu) zaznaczy dwie opcje, należy wyjasnić tę kwestię ze sklepem Skydecor drogą mailową i wybrac jedną metodę.

6.5. Skydecor Sp. z o.o. umieszcza na stronie sklepu Skydecor informację o terminie realizacji zamówienia, mianowicie staramy się dostarczać towar najszybciej jak tylko się da.

6.6. Zatem, termin realizacji Zamówienia w sklepie Skydecor to: od 1 do maksymalnie 14 dni roboczych. Najczęściej od 5-7 dni roboczych.

6.7. Zamówione produkty dostarczane są do klienta za pośrednictwem kuriera DPD pod wskazany w formularzu adres dostawy. Dlatego też, ważne jest wprowadzenie prawidłowych danych.

6.8. Klient zobowiązany jest to sprawdzenia doręczonej przesyłki w obecności Dostawcy i ma prawo żądać spisania protokołu szkody w przypadku uszkodzenia produktu powstałego w trakcie transportu z kurierem. Kurier musi wypełnić i podpisać protokół szkody z klientem. Wypełniony protokół nalezy odesłać do sklepu Skydecor.

Opłaty za wysyłkę towaru

7.1. Wszystkie zamówienia wysyłane są tylko za pośrednictwem kuriera. Opłata za wysyłkę wynosi 12 zł na terenie Polski. Zakupy powyżej 150 zł to transport bez opłaty za wyjątkiem produktów Verner Panton oraz dywanów. Opłata za wysyłkę dywanów, jako wyjątek wynosi 150 zł za sztukę bez względu na jego wielkość i ciężar. Opłata za wysyłkę produktów Verner Panton wynosi 150 zł za sztukę.

7.2. Otóż, Skydecor sklep internetowy z wyposażeniem wnętrz to znaczy, dołącza mailowo do przesyłki będącej przedmiotem zamówienia paragon lub fakturę VAT.

7.3. Klient sklepu Skydecor otrzyma w momencie wysyłki towaru (na wskazany adres mailowy w formularzu zamówienia) potwierdzenie od firmy kurierskiej zawierające informacje o dacie dostawy z numerem telefonu do kuriera oraz numerem przesyłki, w celu śledzenia dostawy.

7.4. Podobnie, klient ma możliwość kontaktu z biurem firmy kurierskiej oraz, możliwość śledzenia losów przesyłki po numerze nadawczym.

7.5. W przypadku nieobecności klienta pod wskazanym adresem, podanym w formularzu Zamówienia, następuje kontakt telefoniczny kuriera pod wskazany numer telefonu w formularzu zamówienia. Kontakt w celu przede wszystkim, umówienia innej godziny lub daty dostawy. Następuje, również kilka prób doręczenia.

7.6. Zakupy klienta w sklepie Skydecor od kwoty 150 zł to transport bez opłaty na terenie Polski aczkolwiek, z wyłączeniem dywanów i produktów Verner Panton szczególny przypadek (patrz pkt. 7.1.)

Okres gwarancyjny, reklamacje i prawo do odstępienia od umowy kupna, regulamin sklepu internetowego Skydecor

8.1. Skydecor oferuje towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych. Zatem, jest odpowiedzialny względem klientów z tytułu rękojmi.

8.2. Innymi słowy, Skydecor najszybciej jak to możliwe wymieni wadliwy towar lub wadę usunie. Przede wszystkim, koszty naprawy lub wymiany towaru ponosi Skydecor.

8.3. Nie należy stosować chemicznych środków czystości do lamp, podobnie jak w przypdku pozostałych produktów. Jeżeli natomist, wymiana lub naprawa wadliwego towaru w okresie trwania gwarancji jest niemożliwa, na przykład ponieważ produkt jest wysprzedany a reklamacja została uznana pozytywnie, Skydecor zwraca całkowite koszty zakupu produktu klientowi.

8.4 Okres gwarancji na wszystkie produkty zakupione w sklepie internetowym Skydecor mija, po upływie dwóch lat od momentu zakupu towaru przez klienta.

8.5. Zatem, klient może odstąpić od umowy zakupu produktu bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty zakupu, oraz odesłanie do Skydecor zakupionego produktu w stanie nienaruszonym, opakowanie i produkt nie mogą być uszkodzone, pozwalającym na powtórne odsprzedanie.

8.6. Zwracany towar należy niezwłocznie odesłać pod wskazany adres podobnie jak, wszelkie uwagi: Skydecor Sp. z o.o., ul. Pniewska 46B, 60-446 Poznań, Polska

Postanowienia końcowe i zmiana regulaminu sklepu internetowego Skydecor

9.1. Regulamin obowiązuje z dniem opublikowania go na stronie sklepu internetowego Skydecor.

9.2. Regulamin może ulec zmianie, zatem zapoznaj się z nim przed dokonaniem zakupu. Innymi słowy, przeczytaj ważne aspety.

9.3 Podobnie, wszystkie zamówienia przyjęte przez sklep do realizacji, są realizowane na podstawie aktualnie obowiązującego regulaminu w dniu składania zamówienia przez klienta.

9.4. Toteż, treść zmian opublikowana na stronach sklepu zawsze na 7 dni roboczych przed ich wprowadzeniem.

9.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Przeto, sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby spółki Skydecor Sp. z o.o.. Konkludując, w przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

Cookies oraz adres IP

10.1. Strona internetowa serwisu Skydecor używa bowiem, plików tekstowych Cookies ażeby, opracować statystyki sprzedaży, liczbę odwiedzin strony, analizę.

10.2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 poz.243). Otóż, użytkownik ma prawo do zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies. Dostęp do swojego komputera, poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

10.3. Dlatego też, administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Serwisu, które to mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych.  Na przykład, problemów z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych albo, określeniu z jakich regionów notowanych jest najwięcej odwiedzin. Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Serwisu.

Dostęp do danych osób trzecich

11.1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora. To znaczy, uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu. Osobom tym zostały udzielone stosowne upoważnienia lub zawarte stosowne umowy powierzenia. W trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

11.2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania. Następuje to na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Wyłączenie odpowiedzialności

12.1 Regulamin Sklepu Skydecor i niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator. Zostały dlatego, zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Ochrona danych osobowych sklep internetowy Skydecor

13.1. Administrator oświadcza przeto, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.). Oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych poprzez odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Dlatego też, szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

13.2. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy przeto, kierować na adres siedziby Administratora określony w niniejszym dokumencie lub na adres e-mail: info{at}skydecor.pl lub przez stronę w naszym sklepie: https://skydecor.pl/kontakt/ Skydecor Sp. z o.o. Pniewska 46B,60-446 Poznań, Polska, NIP 7792434774, REGON 362596676

Ostatnia aktualizacja: wykonano w dniu 01.01.2022 r.